Separador activitats
·

La moneda en àmbit militar: fabricació, estructura productiva i difusióTradicionalment s’ha considerat que un dels motors que estimularen la producció de moneda i la seva difusió a l’antiguitat fou l’exèrcit, fonamentalment en períodes d’estrès bèl•lic. Aquest fenomen resulta especialment evident a la zona de la Mediterrània occidental a partir de la Segona Guerra Púnica, i sobretot amb la consolidació de les emissions ibèriques durant el segle II a.n.e.

Les interpretacions sobre l’origen i significat d’aquesta procés d’implantació monetària, la seva fabricació i distribució, així com la seva cronologia, han generat i generen encara debat. El mateix Camp de les Lloses és un bon exemple d’aquesta problemàtica, amb els importants registres monetaris i de treball metal•lúrgic que des del punt de vista arqueològic la recerca ha anat detectant de manera exponencial.

Així, les estructures productives monetàries derivades de les necessitats que imposa el desplegament, moviment o estabilització de la milícia resulten difícils de determinar i reconèixer arqueològicament. Igualment, les raons que motivaren l’autoritat emissora a endegar determinades emissions, la seva gestió productiva i els canals de distribució continuen presentant incògnites.

Amb aquest nou workshop, organitzat des de l’acuCALL i el Camp de les Lloses, volem aprofundir i difondre aquesta temàtica tot afavorint la discussió entre investigadors d’àmbit nacional i estranger, que l’hagin treballada des de plantejaments diversos, així com entre la resta de la comunitat científica, estudiants i afeccionats. Durant la jornada de treball es presentaran i debatran nous estudis i propostes interpretatives que de manera àmplia i diacrònica, però centrats en el marc de la Mediterrània occidental i en l’espai cronològic del període romà republicà, reflectiran els diversos vessants de la problemàtica: des de la producció del numerari, fins a la seva distribució, passant per la fiscalitat o el sentit militar de les emissions.

Participants

Laurent Callegarin
Université de Pau et des Pays de l'Adour (França)

Fernando López
Universitat Jaume I (Castelló)

Jaume Noguera
Universitat de Barcelona

Antoni Ñaco del Hoyo
ICREA-Universitat Autònoma de Barcelona

Fabien Picon
Arqueòleg (Ille de France, França)

Ruth Pliego
Universidad de Sevilla

Jordi Principal
Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC)

Montse Duran
Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses

Imma Mestres
Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses

Cat
·
Eng
·
Esp
Workshop


La moneda en àmbit militar: fabricació, estructura productiva i difusió
13 de desembre - Sala de plens de l'Ajuntament de Tona

Carrer Pau Casals, 2 · 93 812 52 34 · info@acucall.net · 08551 Tona
Avís legal · Política de Cookies · Política de privacitat xarxes socials
Xarxes Socials Facebook Twitter
Logo Logo Logo Logo